בית  > כתבות > Alertbox

כל הכתבות בנושא "Alertbox"

תשומת הלב של משתמשים דוברי אנגלית נוטה לצד שמאל

Alertbox, 13/4/2010

לפי מבדקי מעקב העיניים של נילסן, משתמשים (דוברי אנגלית) באינטרנט מבלים 69% מהזמן שלהם בחצי השמאלי של המסך, ו-30% בחצי הימני. את האחוז הנוסף אנחנו עוד מחפשים. לכן, הוא ממליץ על מבנה דף סטנדרטי כדי להביא לאתר רווחי יותר.

בשפות מימין לשמאל, כמו עברית וערבית, הוא לא בדק את העניין לעומק, אבל הוא משער שזה לא יהיה בהכרח ההיפך, כלומר שתשומת הלב לא בהכרח תהיה לחצי הימני של המסך. הוא מסביר את ההבדל המשוער בכך שמבנה הדפים בעברית הוא לא תמונת מראה של מבנה הדפים באנגלית, ומביא דוגמה לכך (עם פרשנות שגויה) מעיתון הארץ.

לכתבה ב"Alertbox" »