בית  > כתבות > פרנק ספילרס

כל הכתבות בנושא "פרנק ספילרס"

הבדלים בין המגדרים בדפוסי השימוש ברשת

demistifying usability, 13/8/2010

מאמר מעניין הבוחן את ההבדלים בין דפוסי השימוש ברשת בקרב נשים לעומת גברים, ובאופן יותר כללי את נושא העיצוב עבור מגדר מסוים.

לכתבה ב"demistifying usability" »