בית  > כתבות > נייתן קרטיס

כל הכתבות בנושא "נייתן קרטיס"

דפוסי עיצוב לעומת רכיבים

UIE, 3/9/2010

מאמר יפה שמדבר על הבלבול הקיים בין המושגים "דפוס עיצוב" (design pattern) ו"רכיב" (component), בוחן את קווי הדימיון ואת ההבדלים שבין שני הדברים, ומסביר כיצד לבחור בסוג הפתרונות המיטבי עבור הפרויקט.

לכתבה ב"UIE" »