בית  >  מדריך המומחים  > Shera Liebermann – User Experience Designer