בית  >  כתבות  > ממשק והעולם האמיתי: התאמת המציאות לסריקה

ממשק והעולם האמיתי: התאמת המציאות לסריקה

רן לירון, 17/11/2010. 6 תגובות.

מי שעוסק לאורך זמן בממשק וחווית משתמש, מאמץ לא פעם נקודת מבט ביקורתית על שמישות ואפקטיביות של חווית המשתמש גם מחוץ לגבולות המסך. חוקים וכללים שחלים על עולם הממשק תופסים גם במרחב הפיזי. ניתן למצוא מקבילות לטעויות ממשק נפוצות גם ב"עולם האמיתי". בשבועות הקרובים אציג כאן מספר דוגמאות לתופעות שכאלו. וכעת – לדוגמה הראשונה.

cc by Horia Varlan

התאמת המציאות לסריקה

אנחנו סורקים תכנים המוצגים על המסך מלמעלה למטה, ומכיוון תחילת הקריאה (בעברית – ימין, באנגלית – שמאל) אל סופה. אם התוכן נראה לנו רלוונטי – אנחנו ממשיכים לקרוא. אם לא – מדלגים בזריזות הלאה (ע"ע – F shaped scanning pattern ). מי שמבקש להעביר מסר או מידע בסביבה עמוסה בתכנים וגירויים, צריך להקפיד ולרכז את התכנים החשובים בצורה שתבטיח את נראות המידע למשתמשים. צריך גם להקפיד שהנחיות שמוצג בתחילת האזור הנסרק לא יעמדו בסתירה להנחיות שמופיעות בהמשך, מכיוון שחלק מהמשתמשים יראו לא פעם רק את ההנחיות הראשוניות – ויקבלו החלטות על פיהן.

דוגמה טובה לנושא זה מהעולם הפיזי היא שילוט תלוי זמן.

בתמונה הבאה מוגדר באופן ברור כי אין פניה שמאלה:

בראש ערמת השלטים מופיע שלט "אין פניה שמאלה", ובהמשך, ההנחיה מופיע גם על שלט טקסטואלי. נהג המתלבט האם לפנות שמאלה עשוי בשלב זה להפסיק לקרוא את ההנחיות, מכיון שהוא קיבל כבר (לעניות דעתו) את כל המידע שרלוונטי לא. רק הנהג הסבלני (או המשועמם), שיקרא את ערמת השלטים עד סופה, יגלה שלמעשה הפניה שמאלה מותרת ברוב שעות היום.

זה קרה גם לכם?

נתקלתם בעוד תופעה ב"עולם האמיתי" שמתקשרת לעולם הממשק? שילחו אלי צילום עם מספר מילים, ואשמח להציג אותן כאן: ran@uxi.org.il.

וסק לאורך זמן בממשק וחווית משתמש, מאמץ לא פעם נקודת מבט ביקורתית על שמישות ואפקטיביות של חווית המשתמש גם מחוץ לגבולות המסך. חוקים וכללים שחלים על עולם הממשק תופסים גם במרחב הפיזי. ניתן למצוא מקבילות לטעויות ממשק נפוצות גם ב"עולם האמיתי". בשבועות הקרובים אציג כאן מספר דוגמאות לתופעות שכאלו.

כתבות בנושאים דומיםתגובות

6 תגובות לכתבה

כתיבת תגובה

לא יוצג בשום מקום

לא חובה

רוצים שהתמונה שלכם תופיע עם התגובה? העלו אותה ל-Gravatar.

שלח